Om prosjektet

Oppdraget

Skape innledende strategi og posisjoneringsarbeid for turistsatsningen i Måløy-regionen, fremstilt visuelt og konseptuelt.

Historie

Det er mye historie fra krigstiden rundt omkring Måløy. Blant annet ble det bygget flere festningsverk av tyskerne i krigstiden. Kaptein Martin Linge som er en kjent figur i norsk krigshistorie falt under Måløy-raidet i 1941.

Mens det i fjordområdene rundt Måløy, som Geiranger og Stryn, har blitt satset på turisme i lengre tid, har det i kystområdet hvor Måløy ligger, blitt satset mer på marine næringer. Kystområdet har forholdsvis lav turisme. Turistnæringen er i vekst over hele landet. Måløy-regionen vil nå satse, ta sin del i og finne sin posisjon i denne veksten.

De siste årene har det skjedd mye på næringslivsfronten i Måløy-regionen, med flere nye høyteknologiarbeidsplasser. Eksempler er LocalHost, Stad Towing Tank, EasyForm og VideoNor. Ellers er næringslivet i regionen rikt, hvor mye er knyttet til sjøen. Det er også stor interesse for fotball.

Bakgrunnen for prosjektet

Verdens første skipstunnel skal bygges gjennom Stadhalvøya, noe som forventes å lokke flere turister og dagsreisende til regionen. Måløys private næringsliv har gått sammen om å utvikle et nytt område i byen hvor det skal bygges kontorer, leiligheter, hotell, kulturhus, småbåthavn og badeanlegg. Dette eiendomsprosjektet skal utvikle havnebyens sentrum, skape vekst og bli en motor for turistnæringen i regionen. Det vil også gi mer verdi til båtturisme og forhåpentligvis befolkningsvekst. I sommer åpner Måløyraidsenteret, som er et krigsmuseum støttet av blant annet Forsvarsdepartementet. Det blir jobbet for å etablere et fiskerimuseum og en overbygd handlegate. Et stort gatekunstprosjekt er også i ferd med å farge byen.

Regionen har rik og vakker natur med mange fine strender, storslåtte fjell og et yrende båtliv. Det skiltes med Norges fineste sandstrand, Refviksanden, og Nord-Europas høyeste sjøklippe, Hornelen.

En turistsatsning har tidligere blitt forsøkt satt igang. I 2007 ble det laget en utviklingsplan for turismen i regionen, men den ser ikke ut til å ha bli satt ut i live. Dette skjedde rett før finanskrisen og med en rekordsterk kronekurs som gjorde det dyrt å reise til Norge. Det ble i tillegg billig for nordmenn å reise utenlands, slik at mange ikke tok Norgesferie. Det finnes nok flere grunner til at denne utviklingsplanen ikke ga store resultater, men vi kan anta at timingen i forhold til investeringer i turistnæringen ikke var den beste. I dag er kronekursen langt lavere, noe som fører til økt turisme og optimisme i næringen. En antagelse vi ønsker å utforske er at det er manglende samarbeid mellom flere små aktører som har svake vilkår for selvfinansiering og/eller finansiering fra andre hold.

Det trengs et samlende arbeid i utviklingen av en turistsatsning i kystområdet.

Verdiskaping og målgruppe

Den primære målgruppen vi ønsker å nå er besøkende i regionen. De skal bli presentert for regionen på en personlig, innbydende og nytenkende måte, gjennom blant annet en tydelig felles identitet. Ved å skape en identitet som kan kommuniseres ut til markedet kan både store og små aktører oppleve en kollektiv vekst i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Den økonomiske veksten i organisasjoner vil da kunne styrke finansieringsmulighetene i regionen for å imøtekomme de kravene fremtiden stiller.

En av de viktigste interessentene i vårt prosjekt er lokalbefolkningen. Lokalbefolkningens vel og ve må ivaretas, og det er viktig for oss å det finne markedssegmentet som har stort nok potensial til å skape vekst i turismen, men som ikke oversvømmer gatene.

Det er lokalbefolkning som er best egnet til å ta imot turister, fordi de kjenner regionen og mulighetene som ligger her. Å inkludere lokalbefolkningen i turistsatsingen er veldig viktig, slik at den unike kunnskapen fra regionen blir delt.

Vår drøm

Måløy-regionen skal bli en nasjonal perle som turister drar til hit for å oppleve noe ekte og naturlig. I Måløy-regionen skal man bli berørt og det skal formidles at du vil bli det. Det skal skapes en så sterk og mindblowing identitet at du ikke vil se en annen vei. Du må reise! Identiteten skal tiltrekke turister samtidig som Måløys innbyggere opplever den som sin egen. Vi skal bygge broer. Det lokale miljøet og naturen skal bevares i prosessen. Her ligger handlingsrommet vårt og utfordringen. Identiteten vi skaper skal være så sterk og tydelig at den på en naturlig og sunn måte kan brukes i markedsføring og sørger for inntjening i turistnæringen.

Steg for steg

Vi skal reise til Måløy og nærliggende turistattraksjoner for å oppleve regionen med egne øyne. Vi vil snakke med lokale aktører og lokalbefolkningen. Der vil vi finne regionens kjerneverdier, og det er viktig forarbeidet for identitets- og konseptutviklingen videre. Vi jobber metodisk og vil bruke mye tid på innsiktsarbeid, slik at leveransen blir basert på kunnskap fra det virkelige liv. Dette bakgrunnsarbeidet håper vi vil gi den ønskede virkningen for turistnæringen.

Reklame